มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล

นายโกมล เจษฎาวรางกูล ประธานบริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล ให้แก่นักเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวนทั้งหมด 23 โรงเรียน รวม 285 ทุน เป็นเงิน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือเด็กกำพร้า, คนพิการ, คนชรา ภายในงานยังมีการบริจาคโลหิต โดยรถรับบริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทยอีกด้วย ซึ่งได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548

 

มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล : เลขที่ 34/10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-532-3333 แฟกซ์ 02-992-5228