ภาพบรรยากาศ งานวันโกศลอนุสรณ์ ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล ประจำปี 2556
Wangthong Group Run For Kids ครั้งที่ 2
มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล ประจำปี 2555
Wangthong Group Run For Kids ครั้งที่ 1
มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล
มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล : เลขที่ 34/10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-532-3333 แฟกซ์ 02-992-5228