มูลนิธิโกศล เจษฏาวรางกูล ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรำลึก และสานต่อเจตนารมณ์ของ  คุณโกศล เจษฏาวรางกูล ผู้ก่อตั้ง บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

โดยในขณะที่ท่านมีชีวิต ท่านมักจะมีจิตเมตตา มีใจตั้งมั่นในการให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ และ อนุเคราะห์ กับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อยู่เป็นประจำด้วยความสม่ำเสมอ และ เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ในรูปแบบการปฏิบัติที่ดีงามของคุณโกศล หลังจากที่ท่านเสียชีวิตลงแล้ว จึงได้มีการก่อตั้งมูลนิธิโกศล เจษฏาวรางกูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาของเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

ภาพบรรยากาศ งานวันโกศลอนุสรณ์ ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล ประจำปี 2556
Wangthong Group Run For Kids ครั้งที่ 2
มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล ประจำปี 2555
Wangthong Group Run For Kids ครั้งที่ 1
มอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล
มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล : เลขที่ 34/10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-532-3333 แฟกซ์ 02-992-5228