ขอเชิญบริจาคโลหิตถวายในหลวง
ห่วงอลูมิเนียมมีค่าอย่าทิ้ง
       
       
       
       

มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล : เลขที่ 34/10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-532-3333 แฟกซ์ 02-992-5228