ห่วงอลูมิเนียมมีค่าอย่าทิ้ง

มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล รับบริจาคห่วงอลูมิเนียมทุกชนิด มอบให้กับสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปหลอมทาอวัยวะเทียมสำหรับผู้ที่มีความพิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ที่ยากไร้

ห่วงอลูมิเนียมที่สามารถนำไปทาขาเทียมได้ ได้แก

  • ห่วงเปิดกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ (น้าอัดลม)
  • ฝาจุกขวดน้ำดื่ม
  • ฝาปิดปลากระป๋อง
  • ฝาขวดเครื่องดื่มบำรุง (แบรนด์)
  • ฝาตลับแป้งอลูมิเนียม
  • ฝาขวดคอนแทกซ์เลนส์
  • กระป๋องน้ำอัดลม
  • กระป๋องเบียร์
  • หม้อ กระทะอลูมิเนียมเก่าๆ
  • เศษอลูมิเนียมทุกชนิด

*** ยกเว้น กระป๋องกาแฟและกระป๋องนมสดต่างที่มีส่วนประกอบของเหล็ก ***

ขาเทียม 1 ขา จะมีส่วนประกอบของขาเทียมที่ผลิตมาจากอลูมิเนียมประมาณ 10-20% ส่วนที่เหลืออีก 80-90 % จะผลิตมาจากพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น เบ้า พลาสติก ข้อเข่าเทียม แกนหน้าแข้งและเท้าเทียม

“บริจาคได้ที่สำนักงานใหญ่วังทองกรุ๊ป และทุกโครงการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

บริษัท วังทองกรุ๊ป จากัด(มหาชน)
เลขที่ 801/394-400 หมู่ 8 ต.คูคต
อ.ลาลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-532-3333 โทรสาร : 02-992-5228

 


มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล : เลขที่ 34/10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-532-3333 แฟกซ์ 02-992-5228